Bánh vuông, chữ nhật

Các bánh sinh nhật hình vuông, in hình và ghi tên và lời chúc với nguyên liệu tự nhiên đảm bảo an toàn thực phẩm

Tư Vấn Miễn Phí 0981.51.96.93